Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

Budova Panského dvora byla již od svého počátku nejdůležitějším hospodářským celkem ve Veselí nad Moravou, respektive tehdejšího Předměstí Veselí. Samotné začátky dvora jsou spojovány s Juditou Balassovou, která iniciovala jeho stavbu ve smlouvě o dělení majetku z roku 1646, kde kromě jiného požaduje také místo na Předměstí Veselí k výstavbě dvora se zahradou. V té době to byl v dané lokalitě výrazný urbanistický počin.

Panský dvůr ležel za panskou hospodou a v roce 1732 byl na vrcholu svého rozkvětu. Tehdy se stal rovněž centrem obce a v jeho prostorách se rovněž konala řada akcí společenského charakteru (předvádění chovného dobytka, ad.). Jeho hospodářský význam stále rostl, až byl povýšen na správní budovu celého panství. Tento obsáhlý komplex budov byl postaven na čtvercovém půdorysu a tvořen jednak stájemi, stodolami, dílnami, ale rovněž například byty zaměstnanců přestěhovanými ze zámku a budovou správy velkostatku Františka Karla Chorinského, jež stála téměř uprostřed předměstí nedaleko kostela.

Od poloviny dvacátého století poté došlo k řadě zásahů do počtu stávajících objektů, kdy vzhledem k úpravám centra města byla řada přilehlých objektů postupně bourána a ustupovala plánované výstavbě. Do dnešního dne se již dochovala pouze bývalá správní budova, střední trakt.

 

Historie Panského dvora

 

kudyznudy logo-01

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834