Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

Nenáročná rovinatá trasa o délce 10 km s převýšením necelých 10 m (170 – 180 m n. m.). Stezka prochází krajinou pravého břehu řeky Moravy na západ od města, oblastí, která prošla po staletí trvajícím úsilím o přeměnu podmáčené a zaplavované lužní krajiny do její současné podoby - s loukami, ornou půdou a malou plochou lesů. Z bývalých několika moravních ramen, struh a jezer zůstalo částečně moravní rameno Struha a především novodobá vodohospodářská díla, která jsou dokladem úsilí usměrnit soužití s řekou – regulace řeky Moravy, vznik slepých ramen, odlehčovací kanál Nová Morava, závlahový systém a Baťův plavební kanál.

Zkrácená trasa měří 6 km. Téměř celá trasa vede ptačí oblastí Natura 2000.

 

   1    MORAVNÍ RAMENO – STRUHA

   2    VESELSKÉ LOUKY

   3    HATĚCKÁ CESTA

   4    HATĚCKÁ CESTA – POVĚSTI

   5    NOVÁ MORAVA – ODLEHČOVACÍ KANÁL

   6    ÚZKOROZCHODNÁ ŽELEZNICE HR. CHORYNSKÉHO – HÁJENKA NA BUKOVÉ

   7    NÁSEP ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY

   7a  ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM / ZÁVLAHOVÝ A PLAVEBNÍ KANÁL - zkrácená trasa

   8    LESY NA VESELSKU

   9    ODSTAVENÁ RAMENA ŘEKY MORAVY A RAMENE STRUHY

  10   ZARAZICKÝ VÝKAZ – ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

  11   PLAVEBNÍ A ZÁVLAHOVÝ KANÁL

  12   REGULACE ŘEKY MORAVY

  13   ÚZKOKOLEJNÁ DRÁHA – PRŮJEZD ZÁMECKÝM PARKEM

 

 

banner loga

Stále se zanášející koryto řeky Moravy a povodně podporované budováním jezů důležitých pro provoz mlýnů měly za následek četné přelivy říční vody do okolní krajiny. Vznikla tak nová koryta – strouhy, které odlehčovaly průtok hlavního toku.

26. 5. 2014
11:53

Trvalo několik staletí, než naši předci proměnili kdysi lužní, podmáčenou oblast pravobřežní oblast Veselska ve vyhlášenou pícninovou lokalitu.

Do druhé poloviny 30. let 20. stol. spojovala Veselí se sousední oblastí Písecka a Bzenecka pouze hatěcká cesta.

Místo, kde se nacházíte, má zajímavou minulost. Byla to křižovatka původních cest do Moravského Písku.

kudyznudy logo-01

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834