Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

26. 5. 2014
12:29

Do vybudování odlehčovacího kanálu (Nové Moravy) byly vkládány velké naděje. Měl za úkol upravit průtok řeky Moravy oblastí Veselska, a tím zabránit rozsáhlým záplavám.

 

Jak se dočteme v publikaci Městys Předměstí Veselí z roku 1913, řešení problému rozšířením koryta řečiště v průtoku městem by bylo obtížně řešitelné a nákladné. Proto se přistoupilo k vyprojektování odlehčovacího ramene Nedakonice – Strážnice mimo obydlená území v celkové délce 12 km. Kanál měl při velkých vodách odvést více než dvě třetiny celkového množství vody protékající stávajícím řečištěm Moravy. Za nižších stavů hladiny by rameno bylo uzavřeno pohyblivým jezem u Nedakonic, aby všechna voda odtékala na mlýny v Uherském Ostrohu, Veselí n. M. a ve Strážnici. Mělo tím být dosaženo dvojího účelu – regulace a poskytnutí základu k melioraci celého moravního údolí a rozsáhlých bažin, z nichž se pak stanou ty nejlepší louky.

Samotná realizace této stavby probíhala o mnoho let později. 

S výstavbou se začalo teprve ve 30. letech a protáhla se až do začátku 2. pol. 20. stol. 

Došlo k úpravám projektu – z finančních důvodů a díky tomu, že efekt již vybudovaných částí nesplňoval představy pořizovatelů díla a bylo nutné je změnit. Délka kanálu byla oproti původnímu záměru zkrácena na necelých 10 km. Stavba byla zahájena od Vnorov a postupovala na sever nad Uherský Ostroh, kde se od toku řeky Moravy odpojovala. Průtok zajišťoval jez. Jez na Vnorovsku, kde kanál ústí zpět do řeky, byl postaven až v 50. letech minulého století, kdy se ukázalo, že původní kaskádové řešení zaústění do řeky má negativní vliv na výšku hladiny spodních vod okolních pozemků. Při souběžné výstavbě závlah na Veselsku se stala Nová Morava jeho součástí. Svou úlohu plní kanál i v současnosti.

Na své zhruba desetikilometrové délce byly do Moravy zaústěny dva menší přítoky a moravní rameno. Z pravé strany poblíž jezu nad Ostrohem přitéká Dlouhá řeka pramenící v Chřibech, poblíž bývalého kačeníku Polešovský potok a z levé strany z Veselí přitékající moravní rameno Struha.

Okolí Nové Moravy má nejnižší nadmořskou výšku na Veselsku: 169 - 170 m n. m. Naopak nejvyšší místa najdete na stezce na Radošov - Borky 219 m n. m., Lišky 228 m n. m. a Radošov 244 m n. m.

 

 

Po zapomenutých stezkách - Nová Morava - Informační panel ke stažení

kudyznudy logo-01

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834